Mar 19, 2024

AMEP 2 All deliverables for 2015-2023

The Government of Mongolia and the Government of Australia have partnered for the implementation of the Australia Mongolia Extractives Program (AMEP). AMEP is funded by the Australian Government through the Department of Foreign Affairs and Trade and implemented by Adam Smith International.AMEP commenced in April, 2015 and will continue until March, 2024.

AMEP program has rolled out 54 key activities supporting national and local government agencies, private sector, professional associations and business councils, civil society organizations, academic institutions and local communities. 
 


2022-2023 он

Геологи, уул уурхайн компанийн орон нутгийн харилцаа гарын авлага
Эрдэс баялгийн салбарын мэргэжлийн холбоодын чадавхыг бэхжүүлэх нь гарын авлага
Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын гарын авлага
АМЕП хөтөлбөрийн хэрэгжүүлсэн төслийн хураангуй

 


2021-2022 он
I. Draft Revision of Mongolia's Subsoil Law :
     
Draft Revision of Mongolia's Subsoil Law
 
 
 

 II. Монгол улсын ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж:
Бериллигийн орд
Манганы орд
Никель, кобальтын орд
Фосфатын орд
       
     
Хромын орд
     

III. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах нь:
     
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ ба талуудын оролцоо
 
 
 

IV. Эрдэс баялгийн салбар дахь хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих нь:
   
Хүний эрх, жендэрийн цахим сургалт
Хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлын зурагт хуудас
 
 
 
V. АМЕП 2 хөтөлбөрийн жилийн тайлан:
     
2021-2022 оны жилийн тайлан
 
 
 
 
 
2020-2021 он
I. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) - судалгаа, тайлан, илтгэл:
 
АМНАТ хэлэлцүүлгийн тайлан
Эрх зүйн зохицуулалтын судалгааны тайлан
Дагалдах металл, элементүүдэд АМНАТ ногдуулах тухай
 
       
 
Ширэм, ган хайлуулах үйлдвэрийн технологи
Зэс хайлуулах үйлдвэрийн технологи
Цайрын баяжмал боловсруулах технологи


II. Байгаль орчны аудитын гарын авлага:
 
     
Байгаль орчны аудитын гарын авлага
 
 


III. Долоон төрлийн ашигт малтмал эрж хайх аргачилсан зөвлөмж:
 
Хөнгөн цагаан Лити, цези Элс хайрга Бал чулуу
       
 
Карбонат чулуулаг Давс Газрын ховор элемент  


IV. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийг оролцуулах нь - тайлан илтгэл:
 
Бодлогын судалгааны тайлан
Олон улсын туршлага
Оролцогч талуудын судалгаа
Журам, хэрэгжилт, дүн шинжилгээ
       
     
Иргэдийн нийтийн хурал
   


V. Хайгуулын лицензийн чиглэлээр дараах илтгэл, тайлан:
 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл: Баруун Австрали, Куинслэнд
Хайгуулын лиценз олгох Австрали улсын туршлага
Цахимжуулалтын бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан
Тусгай зөвшөөрөл олгодог тогтолцоог өөрчлөн шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага

VI. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр дараах илтгэлийг бэлтгэлээ.
     
Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн засаглал, төлөвлөлт
 
 
 


VII. "Татварын үр нөлөөтэй хэм хэмжээ" судалгаа
     
Татварын үр нөлөөтэй хэм хэмжээ судалгаа
 
 
 
 

2019-2020 он
I. Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, МОНВАЛ кодексийн чиглэлээр дараах тайлан, илтгэл бэлтгэн гаргалаа.

 
Олон улсын хөрөнгийн үнэлгээний кодекс танилцуулах илтгэл:
English | Mонгол
IMVAL Загвар болон Олон улсын кодын харьцуулалт
English | Mонгол
IMVAL загвар
English | Монгол
 
       
   
Кодекс нэвтрүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчны судалгаа
Монголын эрдэс баялгийн хөрөнгийн үнэлгээний МОНВАЛ кодекс.
   

II. Техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) боловсруулах, түүнийг хүлээн авах журам хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төслөөс дараах тайлан, судалгаануудыг бэлтгэн гаргалаа. Үүнд:
 
 
ТЭЗҮ боловсруулах олон улсын стандарт
English | Mонгол
ТЭЗҮ шинэчлэх ажлын хэсэгт танилцуулах саналын төсөл
English | Mонгол
ТЭЗҮ хүлээн авах журмыг өөрчлөн шинэчлэх үзэл баримтлал
English | Монгол
 
       
   
Уул уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Австралийн жишээ 
English Mонгол
Хууль тогтоомжийн хийдлийн судалгааны тайлан 
English Mонгол
   


III. Нүүрсний давхаргын метан хийн зохицуулалттай холбоотой Австралийн хууль, эрх зүйн орчин, харьцуулсан судалгаа, тайлан мөн гаргалаа. Үүнд:
 
 
Эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
English | Mонгол
Татварын зохицуулалтын харьцуулсан үнэлгээ
English | Mонгол
Татварын горимын харьцуулсан үнэлгээ
English | Монгол
 
 
2015-2016 он
 
 
Gold Sector Strategy
Baseline Report: "Gold 2025" Program
Strategy: "Gold 2025" Program
 

Та бүхэн дээрх тайлан илтгэлүүдтэй холбоотой санал хүсэлт, асууж тодруулах зүйл байвал АМЕП 2 хөтөлбөрийн info@amep.mn хаягаар холбогдоорой.
 
 

I. Draft Revision of Mongolia's Subsoil Law 

 

Click here to view the draft revision of Mongolia's subsoil law in Mongolian.

II. Methodical Recommendation Applied for Classification of Mineral Resources and Certain Types of Deposits’ Reserves of Mongolia

1. Beryllium in Mongolian and English. 
2.
 Manganese in Mongolian and English
3.
 Nickel and Cobalt in Mongolian and English
4. Phosphate in Mongolian and English. 
5.
 Chromium in Mongolian and English. 

III. Public participation in environmental and social impact assessment. 

Click here to download the handook "Environmental impact assessment and stakeholders' participation" in Mongolian. 

IV. Development of e-learning program on gender issues in the mining sector. 

1. Please click here to download the e-learning program on gender and human rights issues in the extractives sector (Mongolian). 
2. 
Click here to download a series of posters on gender and human rights in the extractives sector.

V. AMEP 2's annual report for 2021-22 can be downloaded here (English).

Deliverables from previous years can be located on the following links: 

2019 - 2020: 
https://www.amep.mn/news-detail/16?lang_id=2
2020 - 2021: https://amep.mn/news-detail/31?lang_id=2

Should you have any questions or clarifications regarding our reports and deliverables, feel free to email us at info@amep.mn. 

RECENT POSTS