Нүүрсний давхаргын метан хий

Төслийн нэр:

Нүүрсний давхаргын метан хий

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Нүүрсний давхаргын метан хий

Монгол улс нүүрсний арвин нөөцтэй. Энэ нь нүүрсний давхаргын метан хий хайх, олборлох нэг шалтгаан юм. Хөрөнгө оруулагчдын анхаарал татаж болох энэ салбарыг хөгжүүлэхэд зөв зохистой хууль эрхзүйн орчин шаардлагатай байна.   Австралийн Күинслэнд муж нь нүүрсний метан хий олборлолтоороо дэлхийд тэргүүлэх туршлагатай бөгөөд үүнийг Монголд танилцуулж, харьцуулсан дүгнэлт зөвлөмж гаргана.        

Төсөлүүд