Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж

Төслийн нэр:

Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж

Хамтрагч: УУХҮЯ
 
УУХҮЯ-тай байгуулсан түншлэл, геологи-хайгуулын ажил явуулах,  нөөцийн тооцоо бүхий үр дүнгийн тайланг боловсруулах нэгдсэн стандарттай болох зорилтын хүрээнд АМЕП 2 хөтөлбөр ШУТИС-ийн Эрдэс баялаг, геомэдээллийн сургалтын төвд захиалан,  кобальт-никел, манганиз, берилиум, хром, фосфат гэсэн таван төрлийн ашигт малтмал эрж хайх, тайлагнах аргачилсан зөвлөмж боловсруулна. Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх нэгдсэн стандарт бүхий аргачилсан зөвлөмжтэй болж, өргөн хүрээнд хэрэглэснээр ашигт малтмал, түүний нөөцийн бүртгэлийг илүү үр дүнтэй, ил тод, тодорхой хийх боломж бүрддэг.

Төсөлүүд