Мэдлэгийн булан

Nov 22, 2021

Зөвлөх үйлчилгээнд саналаа ирүүлнэ үү

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор зөвлөмж боловсруулж, цахим сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээнд саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Nov 19, 2021

Эрдэс баялгийн салбарынхан хүний эрх, жендерийн асуудлыг цахимаар суралцана

Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт УУХҮЯ 2019 оноос эхлэн, жендерийн бодлог боловсруулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Nov 10, 2021

Аргачилсан зөвлөмж I, II, III

А. Дэлгэрсайхан*, Г. Ухнаа**, Д. Алтанхуяг***, Б. Алтанзул**, Ч. Бямбажав*. * УУХҮЯ, ГБГ-ын Геологийн судалгаа, төлөвлөлтийн хэлтэс ** ШУТИС, ГУУС-ийн Эрдэс баялгийн судалгаа, геомэдээлэл, сургалтын төв, *** “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ

Дэлгэрэнгүй
Oct 15, 2021

АМЕП-ийн Мэдээллийн хуудсууд

АМЕП 2 хөтөлбөрөөс гаргасан есөн мэдээллийн хуудсыг нэг дороос үзээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Sep 22, 2021

Байгаль орчны аудитын холбоо олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн Монголын анхны холбоо боллоо

АМЕП 2-ын хүрээнд Монголын Байгаль орчны аудитын холбоо олон улсын стандартад нийцсэн чанарын баталгаажуулалтын хоёр схем Монголд нэвтрүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
Sep 08, 2021

А.Дэлгэрсайхан: Нэгдсэн стандарттай болсноор хөрөнгө оруулалт татах боломжтой

А.Дэлгэрсайхан: Ашигт малтмалын төрөл бүрээр хайгуул хийж ордын нөөц тогтоох, тайлагнах нэгдсэн стандарт, заавар, зөвлөмжтэй болж түүнийг мөрдлөг болгосноор хайгуулын ажлын үе шат, ашигт малтмалын нөөцийн зэргийн нарийвчлал, нөөц тогтоох, бүртгэх үйл явцыг ойлгомжтой, үр дүнтэй болгож, маргаантай асуудлыг шийдвэрлэснээр хайгуулын ажлын чанар болон иж бүрэн ...

Дэлгэрэнгүй
Jul 23, 2021

2020-2021 оны судалгаа, тайлангууд

2020-2021 онд АМЕП 2 хөтөлбөрийн судлаач, эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан судалгаа тайлангуудыг эндээс үзээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Apr 19, 2021

Нүүрсний давхаргын метан хий

Австралийн Куинслэндийн их сургуулийн Профессор Гарнетт, Three60 Energy-гийн захирал Крис Коннел нар #АМЕП2 хөтөлбөртэй хамтарч, “Монголын нүүрсний давхаргын метан хий - Татварын зохицуулалтын харьцуулсан үнэлгээ” хийж дуусгалаа.

Дэлгэрэнгүй
Feb 24, 2021

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд олон нийтийн оролцоог сайжруулна

Дэлгэрэнгүй