Мэдлэгийн булан

Jun 22, 2022

Нүүрсний давхаргын метан хийн хэтийн төлвийг судалж, танилцууллаа

АМЕП 2 хөтөлбөр Монгол улсын нүүрсний давхаргын метан хийн хэтийн төлвийг судалж, танилцууллаа.

Дэлгэрэнгүй
May 30, 2022

Ажлын зар: Мониторинг, үнэлгээ, судалгааны мэргэжилтэн авна

The Monitoring, Evaluation and Research Officer will be responsible for supporting the development and implementation of the Monitoring and Evaluation (M&E) Framework.

Дэлгэрэнгүй
May 12, 2022

Аргачилсан зөвлөмж IV

Ашигт малтмалын аргачилсан зөвлөмжүүд хэвлэгдэн гарлаа.

Дэлгэрэнгүй
May 10, 2022

Доноруудын уулзалт боллоо

Доноруудын уулзалтаар эрчим хүчний шилжилт, нүүрсний давхаргын метан хийн сэдвийг хөндлөө.

Дэлгэрэнгүй
May 05, 2022

АМЕП 2 хөтөлбөр 53 төслийн санал хүлээн авлаа

АМЕП 2 хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа олон нийтэд ил тод, нээлттэй явуулдаг. Энэ зарчмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулах үйл явцын хүрээнд 53 төсөл хүлээн аваад байна.

Дэлгэрэнгүй
Apr 15, 2022

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цахимжуулна

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлөө цахимаар авах боломжтой болж байна.

Дэлгэрэнгүй
Apr 11, 2022

АМЕП-ийн Мэдээллийн хуудсууд

АМЕП 2 хөтөлбөрөөс гаргасан есөн мэдээллийн хуудсыг нэг дороос үзээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Apr 04, 2022

4 дүгээр сарын 25-наас өмнө Хамтран ажиллах төслийн саналаа илгээгээрэй

Хамтын ажиллагааны төсөл ирүүлэх байгууллага, хүмүүст зориулан АМЕП 2 хөтөлбөр мэдээллийн уулзалт, техникийн уулзалт, ганцаарчилсан уулзалтууд хийж байна.

Дэлгэрэнгүй
Mar 15, 2022

Хамтран ажиллах санал хүлээн авч байна

АМЕП 2 хөтөлбөр хамтран ажиллах төслийн санал хүлээн авч байна.

Дэлгэрэнгүй