Мэдлэгийн булан

Oct 06, 2023

“Mongolian Mining Expo” арга хэмжээнд АМЕП хөтөлбөр оролцлоо.

Нийт 400 гаруй байгууллага оролцож буй “Mongolian Mining Expo” арга хэмжээнд АМЕП хөтөлбөр хариуцлагатай уул уурхай болон байгаль орчин, нийгэм, засаглалын асуудлыг онцлон оролцож байна. Арга хэмжээний үеэр эрдэс баялгийн салбарынхан болон олон нийтийн төлөөлөл гэх мэт нийт 150 гаруй зочид, төлөөлөгчид АМЕП хөтөлбөрийн хэрэгжүүлсэн 50 гаруй төслийн туха...

Дэлгэрэнгүй
Sep 13, 2023

Dear Collaborative Partners, Colleagues, and Friends of AMEP

As summer ends and we enter the cooler Mongolian season, I thought to provide you all with an update on our program and progress. As many of you know we are approaching the culmination of AMEPs journey which ends in March 2024. Our team has been busy working towards closure and in doing so we are excited to share some exciting developments and events that ...

Дэлгэрэнгүй
Jul 24, 2023

Message from the Team Lead

Dear Friends, Partners, and Colleagues, We have now reached the end of what has been a very exciting 2022-2023 fiscal year, that saw the implementation of 8 key activities, with the delivery of over 38 research studies and reports, and more than 56 trainings, workshops, seminars, and events held between July 2022-and June 2023. Overall, we had the particip...

Дэлгэрэнгүй
Jul 07, 2023

AMEP2 and its’ Collaboration Perception Survey and the Activity Partnership Survey Results

Every year AMEP2 sends out two surveys the Collaboration Perception Survey and the Activity Partnership Survey. Both surveys have been conducted since 2019. The Collaboration Perceptions Survey was designed using a collective understanding that collaboration is a process that enables different entities or stakeholders to work together to achieve a mutual o...

Дэлгэрэнгүй
Jun 30, 2023

Байгууллага хоорондын мэдээллийн урсгалын замын зураглал хийж мэдээллийн нэгдсэн систем бий болгох техникийн аргачлалыг боловсруулав

АМЕП 2 хөтөлбөрийн хүрээнд 2022-2023 онд хэрэгжүүлсэн 8 төслийн нэг нь “УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-ны мэдээллийн системүүдийг нэгтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь” бөгөөд энэхүү төсөл нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУХҮЯ), Ашигт малтмал, газрын тосны газар (АМГТГ), Үндэсний геологийн алба (ҮГА) буюу эдгээр гурван байгууллага хоорондын мэдээ, баримт солилцох мэдээлли...

Дэлгэрэнгүй
Jun 29, 2023

АМЕП хөтөлбөрийн хүрээнд “Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний код, арга аргачлал”-ыг боловсруулав

АМЕП хөтөлбөр нь 2015 онд эхэлснээсээ хойш жил бүр 5-10 төслийг олон арван хамтрагч байгууллага болох төр болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн төлөөлөлтэй хамтран хэрэгжүүлсэн билээ. Эдгээрийн нэг нь 2019-2020 онд хэрэгжүүлсэн “Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний код” боловсруулах төсөл болон 2021-2022 онд хэрэгжүүлсэн “Ашигт ...

Дэлгэрэнгүй
Jun 19, 2023

Ажлын байрны зар: Олон нийтийн харилцааны зөвлөх

АМЕП 2 хөтөлбөрийн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, харилцааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх Олон нийтийн харилцааны зөвлөхийн хагас-цагийн ажлын байранд та бүхнийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Jun 13, 2023

Жендерийн чиглэлээрх цахим сургалтад эрдэс баялгийн салбарын компаниуд оролцож байна

АМЕП 2 хөтөлбөр 2022-2023 онд “Жендер, хүний эрхийн сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэхүү төсөл нь 2021-2022 онд гүйцэтгэсэн “Эрдэс баялгийн салбар дахь хүний эрх жендерийн цахим сургалтын хөтөлбөр боловсруулах төслийн үргэлжлэл билээ.

Дэлгэрэнгүй
Jun 12, 2023

“Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэжлийн холбоодыг чадавхжуулах” сургалтын оролцогчид батламжаа гардан авлаа

АМЕП 2 хөтөлбөрийн “Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэжлийн холбоодыг чадавхжуулах” төслийн хүрээнд хийгдсэн багц сургалтуудад хамрагдсан оролцогчид батламжаа гардан авлаа.

Дэлгэрэнгүй