Мэдлэгийн булан

Sep 22, 2021

Байгаль орчны аудитын холбоо олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн Монголын анхны холбоо боллоо

АМЕП 2-ын хүрээнд Монголын Байгаль орчны аудитын холбоо олон улсын стандартад нийцсэн чанарын баталгаажуулалтын хоёр схем Монголд нэвтрүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
Sep 08, 2021

А.Дэлгэрсайхан: Нэгдсэн стандарттай болсноор хөрөнгө оруулалт татах боломжтой

А.Дэлгэрсайхан: Ашигт малтмалын төрөл бүрээр хайгуул хийж ордын нөөц тогтоох, тайлагнах нэгдсэн стандарт, заавар, зөвлөмжтэй болж түүнийг мөрдлөг болгосноор хайгуулын ажлын үе шат, ашигт малтмалын нөөцийн зэргийн нарийвчлал, нөөц тогтоох, бүртгэх үйл явцыг ойлгомжтой, үр дүнтэй болгож, маргаантай асуудлыг шийдвэрлэснээр хайгуулын ажлын чанар болон иж бүрэн ...

Дэлгэрэнгүй
Jul 23, 2021

2020-2021 оны судалгаа, тайлангууд

2020-2021 онд АМЕП 2 хөтөлбөрийн судлаач, эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан судалгаа тайлангуудыг эндээс үзээрэй.

Дэлгэрэнгүй
Apr 19, 2021

Нүүрсний давхаргын метан хий

Австралийн Куинслэндийн их сургуулийн Профессор Гарнетт, Three60 Energy-гийн захирал Крис Коннел нар #АМЕП2 хөтөлбөртэй хамтарч, “Монголын нүүрсний давхаргын метан хий - Татварын зохицуулалтын харьцуулсан үнэлгээ” хийж дуусгалаа.

Дэлгэрэнгүй
Feb 24, 2021

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд олон нийтийн оролцоог сайжруулна

Дэлгэрэнгүй
Feb 18, 2021

“Татварын үр нөлөөтэй хувь хэмжээ” судалгаа хийнэ

2017 онд Фрэйзэр Институтиэс гаргасан судалгаагаар Монгол улсад хөрөнгө оруулалт татахад хамгийн их саад болж буй хүчин зүйлийн эхний шалтгааныг...

Дэлгэрэнгүй
Feb 02, 2021

Байгаль орчны аудитыг сайжруулахад АМЕП хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлнэ

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 10.1-д бүх компани хоёр жил тутам хөндлөнгийн байгууллагаар байгаль орчны аудит хийлгэж байх ёстой гэж заажээ.

Дэлгэрэнгүй
Jan 25, 2021

Дагалдах элементүүдэд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр тооцох

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) -ийг тооцоход хэрэглэдэг Монголын хууль тогтоомжид олон улсын сайн туршлагаас ялгаатай ойлгомжгүй зүйлс байна.

Дэлгэрэнгүй
Jan 19, 2021

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тогтолцоог шинэчлэхэд хувь нэмрээ оруулна

Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын мэдээлснээр Монгол улсад өнөөдөр 933 хайгуулын, 1,692 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байна.

Дэлгэрэнгүй