Мэдлэгийн булан

Oct 28, 2022

Request for Proposal

Innovative community engagement and outreach activity under the umbrella of the “Making Mining Valuable” initiative

Дэлгэрэнгүй
Oct 25, 2022

2021-2022 оны тайлан, судалгаанууд

AМЕП 2 хөтөлбөрөөс 2021-2022 онд гаргасан тайлан, судалгааг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Oct 21, 2022

REQUEST FOR QUOTATION

Institutional Management Training Consultancy is working to develop tailored training modules for professional associations in the extractives sector.

Дэлгэрэнгүй
Oct 06, 2022

Шинэ ажлын байр

Adam Smith International kindly invites interested individuals to submit their applications to solongo@amep.mn before Friday, 21st of October 2022.

Дэлгэрэнгүй
Sep 22, 2022

Олон улсын уул уурхай, газрын тосны үзэсгэлэн

Хөрөнгө оруулалтын чуулга, үзэсгэлэнд оролцлоо

Дэлгэрэнгүй
Sep 12, 2022

Багийн ахлагчийн зурвас

АМЕП 2 хөтөлбөртэй хамтран ажилладаг та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд дэвшүүлье.

Дэлгэрэнгүй
Sep 10, 2022

Mongolia Mining 2022: Олон улсын уул уурхай, газрын тосны хөрөнгө оруулалтын чуулган, үзэсгэлэн

АМЕП 2 хөтөлбөр 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-нөөс 23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохиогдож буй

Дэлгэрэнгүй
Sep 08, 2022

Job Opening: Part-Time Activity Manager

Join Australia Mongolia Extractives Program that has been working toward improving the investment environment of the Mongolia’s extractives sector.

Дэлгэрэнгүй
Jul 01, 2022

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гарын авлага

АМЕП 2 хөтөлбөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд олон нийтийг хэрхэн хамруулах гарын авлага бэлтгэн гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй