Австрали Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахыг Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр зорьж байна.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөрийн нэгдүгээр шат 2015-2019 онд амжилттай хэрэгжиж, Монголын геологийн каталоги систем хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэх, “Алт-II” үндэсний хөтөлбөрийн стратеги боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг ажил хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Байгалийн баялагт суурилсан Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор “Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг Монгол, Австралийн Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж байна.

Бидний тухай
Бид юу хийдэг вэ?

АМЕП хөтөлбөрийн тухай

Эрдэс баялагт суурилсан Монголын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор Монгол, Австралийн засгийн газар Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг (AMEП) хэрэгжүүлж байна. 2015-2019 онд хөтөлбөрийн эхний шатыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгаад, 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс илүү олон талыг оролцуулсан өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагаа бүхий хоёрдугаар шатыг эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Мэдлэгийн булан

АМЕП судалгаа, тайлан, мэдээллүүдээ олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй түгээхийг зорьдог. Манай мэргэжилтэн, хамтрагчдын судалгаа шинжилгээнд тулгуурласан тайлан, кэйсүүдийг Мэдлэгийн булангаас авна уу.

history image

Feb 13, 2024

АМЕП хөтөлбөрөөс нийтлэсэн тайлан, судалгаанууд

AМЕП 2 хөтөлбөрөөс 2015-2024 онд гаргасан тайлан, судалгааг танилцуулж байна.

history image

Feb 01, 2024

АМЕП хөтөлбөрийн бүх тайлан мэдээллүүд нээлттэй боллоо.

2024 оны 2 сарын 1-ний өдөр АМЕП хөтөлбөрөөс сүүлийн есөн жилийн хугацаанд боловсруулсан тайлан, мэдээлэл, гарын авлага, аргачилсан зөвлөмж зэрэг материалуудыг ...

history image

Dec 18, 2023

Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж

АМЕП хөтөлбөр, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУХҮЯ)-ны Геологийн бодлогын газар, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль (ШУТИС)-ийн Геологи, уул уурхайн сург...

history image

Dec 14, 2023

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийн оюутнууд АМЕП хөтөлбөрийн хамт олноор зочиллоо

2023 оны 12 сарын 13-ны өдөр Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны (АМЕП) хөтөлбөрийн хамт олноор Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал ...

history image

Nov 29, 2023

AMEP and NRGI Collaborate to Empower Mongolian Civil Society on Energy Transition and Transparency

In a significant stride towards bolstering civil society engagement in Mongolia's mining sector, the Australia-Mongolia Extractives Project (AMEP) in collab...

history image

Nov 16, 2023

Эрдэс баялгийн салбар дахь жендер, хүний эрхийн цахим сургалтын багц

АМЕП 2 хөтөлбөр 2022-2023 онд “Жендер, хүний эрхийн сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эрдэс баялгийн салбарын...

Бүх мэдээ
Санал хүсэлт

Бидэнтэй холбогдох

АМЕП 2 хөтөлбөртэй/хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй/хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт байвал

Анхааруулга, Та талбаруудыг бөглөөд дахин илгээнэ үү.
Баярлалаа ! Таны мэдээлэл амжилттай илгээгдлээ