Австрали Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахыг Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр зорьж байна.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөрийн нэгдүгээр шат 2015-2019 онд амжилттай хэрэгжиж, Монголын геологийн каталоги систем хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэх, “Алт-II” үндэсний хөтөлбөрийн стратеги боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг ажил хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Байгалийн баялагт суурилсан Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор “Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг Монгол, Австралийн Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж байна.

Бидний тухай
Бид юу хийдэг вэ?

АМЕП хөтөлбөрийн тухай

Эрдэс баялагт суурилсан Монголын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор Монгол, Австралийн засгийн газар Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг (AMEП) хэрэгжүүлж байна. 2015-2019 онд хөтөлбөрийн эхний шатыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгаад, 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс илүү олон талыг оролцуулсан өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагаа бүхий хоёрдугаар шатыг эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Мэдлэгийн булан

АМЕП судалгаа, тайлан, мэдээллүүдээ олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй түгээхийг зорьдог. Манай мэргэжилтэн, хамтрагчдын судалгаа шинжилгээнд тулгуурласан тайлан, кэйсүүдийг Мэдлэгийн булангаас авна уу.

history image

Sep 13, 2023

Dear Collaborative Partners, Colleagues, and Friends of AMEP

As summer ends and we enter the cooler Mongolian season, I thought to provide you all with an update on our program and progress. As many of you know we are ap...

history image

Jul 24, 2023

Message from the Team Lead

Dear Friends, Partners, and Colleagues, We have now reached the end of what has been a very exciting 2022-2023 fiscal year, that saw the implementation of 8 ke...

history image

Jul 07, 2023

AMEP2 and its’ Collaboration Perception Survey and the Activity Partnership Survey Results

Every year AMEP2 sends out two surveys the Collaboration Perception Survey and the Activity Partnership Survey. Both surveys have been conducted since 2019. T...

history image

Jun 30, 2023

Байгууллага хоорондын мэдээллийн урсгалын замын зураглал хийж мэдээллийн нэгдсэн систем бий болгох техникийн аргачлалыг боловсруулав

АМЕП 2 хөтөлбөрийн хүрээнд 2022-2023 онд хэрэгжүүлсэн 8 төслийн нэг нь “УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-ны мэдээллийн системүүдийг нэгтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь” бөгөөд эн...

history image

Jun 29, 2023

АМЕП хөтөлбөрийн хүрээнд “Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний код, арга аргачлал”-ыг боловсруулав

АМЕП хөтөлбөр нь 2015 онд эхэлснээсээ хойш жил бүр 5-10 төслийг олон арван хамтрагч байгууллага болох төр болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний н...

history image

Jun 19, 2023

Ажлын байрны зар: Олон нийтийн харилцааны зөвлөх

АМЕП 2 хөтөлбөрийн үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл, харилцааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх Олон нийтийн харилцааны зөвлөхийн хагас-цагийн ажлын ...

Бүх мэдээ
Санал хүсэлт

Бидэнтэй холбогдох

АМЕП 2 хөтөлбөртэй/хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй/хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт байвал

Анхааруулга, Та талбаруудыг бөглөөд дахин илгээнэ үү.
Баярлалаа ! Таны мэдээлэл амжилттай илгээгдлээ