Австрали Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахыг Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр зорьж байна.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөрийн нэгдүгээр шат 2015-2019 онд амжилттай хэрэгжиж, Монголын геологийн каталоги систем хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэх, “Алт-II” үндэсний хөтөлбөрийн стратеги боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг ажил хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Байгалийн баялагт суурилсан Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор “Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг Монгол, Австралийн Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж байна.

Бидний тухай
Бид юу хийдэг вэ?

АМЕП хөтөлбөрийн тухай

Эрдэс баялагт суурилсан Монголын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор Монгол, Австралийн засгийн газар Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг (AMEП) хэрэгжүүлж байна. 2015-2019 онд хөтөлбөрийн эхний шатыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгаад, 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс илүү олон талыг оролцуулсан өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагаа бүхий хоёрдугаар шатыг эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Мэдлэгийн булан

АМЕП судалгаа, тайлан, мэдээллүүдээ олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй түгээхийг зорьдог. Манай мэргэжилтэн, хамтрагчдын судалгаа шинжилгээнд тулгуурласан тайлан, кэйсүүдийг Мэдлэгийн булангаас авна уу.

history image

Mar 20, 2023

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын сурагчид геологийн шинжлэх ухаантай танилцлаа

АМЕП 2 хөтөлбөрийн “Эрдэс баялгийн салбарын үнэ цэн, өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь” төслийн хүрээнд 2023 оноос эхлэн Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Дундговь аймгий...

history image

Mar 16, 2023

Мэргэжлийн холбоодыг чадавхжуулах сургалт эхэллээ

Уул уурхай, геологи, байгаль орчны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн холбоодыг чадавхжуулах багц сургалтын эхний модуль эхэллээ.

history image

Mar 06, 2023

"Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэжлийн холбоодыг чадавхжуулах" төсөл амжилттай хэрэгжиж байна

"Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэжлийн холбоодыг чадавхжуулах" төслийн хүрээнд хийгдсэн мэргэжлийн холбоодын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа болон ү...

history image

Feb 14, 2023

"Эрдэс баялгийн салбарын үнэ цэн, өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь” төсөл: Дугуй ширээний уулзалт зохион байгууллаа

Төслийг хэрэгжүүлэгчдийн зүгээс сонгогдсон гурван сумын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хайгуул, ашиглалтын компаниудын төлөөллүүдийг урьж оролцуулсан дугуй ширээний ...

history image

Feb 03, 2023

Vacancy: Communications Adviser

The AMEP 2 program is seeking a part-time Communications Adviser who will support and contribute to the development of communications.

history image

Dec 07, 2022

АМЕП 2 хөтөлбөрийн Багийн ахлагчийн зурвас

АМЕП 2 хөтөлбөр 2022-2023 оны санхүүгийн жилд хэрэгжүүлэх найман төслөө танилцуулж байна.

Бүх мэдээ
Санал хүсэлт

Бидэнтэй холбогдох

АМЕП 2 хөтөлбөртэй/хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй/хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт байвал

Анхааруулга, Та талбаруудыг бөглөөд дахин илгээнэ үү.
Баярлалаа ! Таны мэдээлэл амжилттай илгээгдлээ