Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Эрэл хайгуул, нөөц баялгийг тайлагнах журам

УУХҮЯ, АМЕП хөтөлбөрийн захиалгаар ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулийн харъяа Эрдэс баялаг, геомэдээллийн сургалтын төв хөнгөн цагаан, литий-цезий, газрын ховор элемент, бал чулуу, давс, карбонат чулуулаг, элс хайрга гэсэн долоон төрлийн ашигт малтмалыг эрж хайх, нөөцийг нь тайлагнах аргачилсан зааварчилгаа боловсруулна. Энэ зааварчилгааг мөрдөж, стандартчилснаар дээрх долоон ашигт малтмалын нөөц тогтоох, бүртгэх үйл явцыг ойлгомжтой, үр дүнтэй, ил тод болгоход хувь нэмэр оруулна.

Үйл ажиллагаа

Хөтөлбөрүүд