Техник, эдийн засгийн үндэслэл

Төслийн нэр:

Техник, эдийн засгийн үндэслэл

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Техник, эдийн засгийн үндэслэл

Эрдэс баялгийн салбар төлөвшин хөгжсөн орнуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл хийх арга аргачлал, уурхайн төсөл батлах үйл явц, түүнтэй холбоотой дүрэм журмуудыг АМЕП хөтөлбөр шинжилж судална.  Үүний үндсэн дээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас гаргасан, дагаж мөрдүүлдэг дүрэм журмыг олон улсын туршлагатай харьцуулан судлах боломжтой. Монгол улсад мөрдөгдөж буй уурхайн лиценз олгох асуудлыг олон улсын стандарттай нийцүүлснээр  a) үр дүнтэй үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх, б) төслийн хугацааг хурдасгах, в) маргаан гарах эрсдлийг бууруулах боломжууд бүрдэнэ.

Төсөлүүд