Геологийн каталог систем

Төслийн нэр:

Геологийн каталог систем

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Геологийн каталог систем

АМЕП 1-ийн хүрээнд 2017 оны 8 дугаар сараас ажиллуулж эхэлсэн  МонГеоКат цахим хуудас  нь ArcGIS платформын тусламжтай орон зайн мэдээллийн хайгуул хийдэг, мөн англи, монгол хэл дээр геологийн метадататай систем юм. АМЕП 2-ын санхүүжилтээр үлдсэн 30 хувийн мэдээллийг энэ цахим хуудас руу оруулснаар a) геомэдээллийг дэлхийн хаанаас ч үзэх,  б)  Монгол  улсын талаарх хөрөнгө оруулагчийн төсөөллийг эерэг болгох, хөрөнгө оруулахад нээлттэй орон гэсэн дүр зургийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой.

Та бүхэн http://geonet.mris.mn болон http://webgis.mris.mn цахим хуудас дахь геологийн нэгдсэн мэдээллийн каталогоос өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авах боломжтой.

Төсөлүүд