Nov 30, -0001

AMEP Publications

Монгол Улсын Засгийн газар, Австрали Улсын Засгийн газар хамтран “Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕП)”-ийг хэрэгжүүлж байна. АМЕП хөтөлбөрийг Австралийн Гадаад хэрэг, худалдааны яам санхүүжүүлж, Адам Смит Интернэйшнл зөвлөх компани хэрэгжүүлдэг. АМЕП хөтөлбөр 2015 оны 04 дүгээр сард эхэлсэн бөгөөд 2024 оны 03 дугаар сар дуустал үргэлжилнэ.

АМЕП хөтөлбөр нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод, иргэний нийгмийн байгууллагууд, их сургуулиуд болон орон нутгийн иргэдтэй хамтран нийт 54 төслийг хэрэгжүүлээд байна. Та бүхэн дараах холбоосуудаар орж, АМЕП 2 хөтөлбөрийн мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан судалгаа, тайлан, илтгэлийг Монгол, Англи хэлээр уншиж танилцаарай. 
 


2022-2023 он

Геологи, уул уурхайн компанийн орон нутгийн харилцаа гарын авлага
Эрдэс баялгийн салбарын мэргэжлийн холбоодын чадавхыг бэхжүүлэх нь гарын авлага
Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын гарын авлага
АМЕП хөтөлбөрийн хэрэгжүүлсэн төслийн хураангуй

 


2021-2022 он
I. Газрын хэвлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт:
     
Газрын хэвлийн тухай" хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
 
 
 

 II. Монгол улсын ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж:
Бериллигийн орд
Манганы орд
Никель, кобальтын орд
Фосфатын орд
       
     
Хромын орд
     

III. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах нь:
     
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ ба талуудын оролцоо
 
 
 

IV. Эрдэс баялгийн салбар дахь хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих нь:
   
Хүний эрх, жендэрийн цахим сургалт
Хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлын зурагт хуудас
 
 
 
V. АМЕП 2 хөтөлбөрийн жилийн тайлан:
     
2021-2022 оны жилийн тайлан
 
 
 
 
 
2020-2021 он
I. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) - судалгаа, тайлан, илтгэл:
 
АМНАТ хэлэлцүүлгийн тайлан
Эрх зүйн зохицуулалтын судалгааны тайлан
Дагалдах металл, элементүүдэд АМНАТ ногдуулах тухай
 
       
 
Ширэм, ган хайлуулах үйлдвэрийн технологи
Зэс хайлуулах үйлдвэрийн технологи
Цайрын баяжмал боловсруулах технологи


II. Байгаль орчны аудитын гарын авлага:
 
     
Байгаль орчны аудитын гарын авлага
 
 


III. Долоон төрлийн ашигт малтмал эрж хайх аргачилсан зөвлөмж:
 
Хөнгөн цагаан Лити, цези Элс хайрга Бал чулуу
       
 
Карбонат чулуулаг Давс Газрын ховор элемент  


IV. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийг оролцуулах нь - тайлан илтгэл:
 
Бодлогын судалгааны тайлан
Олон улсын туршлага
Оролцогч талуудын судалгаа
Журам, хэрэгжилт, дүн шинжилгээ
       
     
Иргэдийн нийтийн хурал
   


V. Хайгуулын лицензийн чиглэлээр дараах илтгэл, тайлан:
 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл: Баруун Австрали, Куинслэнд
Хайгуулын лиценз олгох Австрали улсын туршлага
Цахимжуулалтын бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан
Тусгай зөвшөөрөл олгодог тогтолцоог өөрчлөн шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага

VI. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр дараах илтгэлийг бэлтгэлээ.
     
Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн засаглал, төлөвлөлт
 
 
 


VII. "Татварын үр нөлөөтэй хэм хэмжээ" судалгаа
     
Татварын үр нөлөөтэй хэм хэмжээ судалгаа
 
 
 
 

2019-2020 он
I. Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, МОНВАЛ кодексийн чиглэлээр дараах тайлан, илтгэл бэлтгэн гаргалаа.

 
Олон улсын хөрөнгийн үнэлгээний кодекс танилцуулах илтгэл:
English | Mонгол
IMVAL Загвар болон Олон улсын кодын харьцуулалт
English | Mонгол
IMVAL загвар
English | Монгол
 
       
   
Кодекс нэвтрүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчны судалгаа
Монголын эрдэс баялгийн хөрөнгийн үнэлгээний МОНВАЛ кодекс.
   

II. Техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) боловсруулах, түүнийг хүлээн авах журам хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төслөөс дараах тайлан, судалгаануудыг бэлтгэн гаргалаа. Үүнд:
 
 
ТЭЗҮ боловсруулах олон улсын стандарт
English | Mонгол
ТЭЗҮ шинэчлэх ажлын хэсэгт танилцуулах саналын төсөл
English | Mонгол
ТЭЗҮ хүлээн авах журмыг өөрчлөн шинэчлэх үзэл баримтлал
English | Монгол
 
       
   
Уул уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Австралийн жишээ 
English Mонгол
Хууль тогтоомжийн хийдлийн судалгааны тайлан 
English Mонгол
   


III. Нүүрсний давхаргын метан хийн зохицуулалттай холбоотой Австралийн хууль, эрх зүйн орчин, харьцуулсан судалгаа, тайлан мөн гаргалаа. Үүнд:
 
 
Эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа
English | Mонгол
Татварын зохицуулалтын харьцуулсан үнэлгээ
English | Mонгол
Татварын горимын харьцуулсан үнэлгээ
English | Монгол
 
 
2015-2016 он
 
 
Gold Sector Strategy
Baseline Report: "Gold 2025" Program
Strategy: "Gold 2025" Program
 

Та бүхэн дээрх тайлан илтгэлүүдтэй холбоотой санал хүсэлт, асууж тодруулах зүйл байвал АМЕП 2 хөтөлбөрийн info@amep.mn хаягаар холбогдоорой.
 

Санал болгох