May 12, 2022

Аргачилсан зөвлөмж IV

УУХҮЯ-тай байгуулсан түншлэл, геологи-хайгуулын ажил явуулах,  нөөцийн тооцоо бүхий үр дүнгийн тайланг боловсруулах нэгдсэн стандарттай болох зорилтын хүрээнд АМЕП 2 хөтөлбөр ШУТИС-ийн Эрдэс баялаг, геомэдээллийн сургалтын төвийн эрдэмтдээр фосфат, манган, берилли, никель, кобальт, хром гэсэн таван төрлийн ашигт малтмал эрж хайх, тайлагнах аргачилсан зөвлөмж боловсрууллаа. 
Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх нэгдсэн стандарт бүхий аргачилсан зөвлөмжтэй болж, өргөн хүрээнд хэрэглэснээр ашигт малтмал, түүний нөөцийн бүртгэлийг илүү үр дүнтэй, ил тод, тодорхой хийх боломж бүрддэг.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/195 тоот тушаалаар Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж боловсруулах төслийн даалгавар батлагдаж, Монгол орны геологийн судалгаа, уул уурхайн үйлдвэрлэл, эдийн засагт чухал суурийг эзэлж байгаа голлох ашигт малтмал  болон цаашид хэтийн төлөвтэй байж болох өндөр технологийн түүхий эд, элемент, түгээмэл тархацтай зэрэг 30 гаруй ашигт малтмалын аргачилсан зөвлөмж боловсруулахаар төлөвлөсөн билээ. Та бүхэн
энд дарж, аргачилсан зөвлөмжийг татаж аваарай.

Дээрх зөвлөмжүүдийг оролцуулан, АМЕП 2 хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй нийт 17 төрлийн ашигт малтмалын аргачилсан зөвлөмж боловсруулагдаад байна. Үүнд, 2019 онд алт, төмөр, хайлуур жонш, шороон орд, газрын тос гэсэн 5 ашигт малтмал, 2021 онд хөнгөн цагаан, бал чулуу, карбонат чулуу, элс хайрга, давс, газрын ховор элемент, лити-цези гэсэн 7 ашигт малтмал,  2022 онд фосфат, манган, берилли, никель-кобальт, хром гэсэн 5 ашигт малтмалын аргачилсан зөвлөмж багтана. 

Монгол улсад өнөөдөр тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хайгуулын ажил гүйцэтгэж байгаа 1500 орчим геологич дээрх аргачилсан зөвлөмжүүдийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл (ЭБМЗ) сард 2-3 удаа хуралдаж, 25-30 тайлан хэлэлцдэг. Эдгээр тайлангийн зохиогч болох 100 орчим геологич дээрх аргачилсан зөвлөмжүүдийг баримтлан тайлангаа хамгаалж байна. Тайлангийн оршил хэсэгт ямар аргачилсан зөвлөмжийг баримталсан нь бичигдэж, архивт хадгалагддаг. Аргачилсан зөвлөмжүүдийг боловсруулан гаргаснаар эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа геологич, уурхайчдын дунд төдийгүй ЭБМЗ-ийн гишүүд нэгдсэн ойлголттой болж, ЭБМЗ-өөр хамгаалахаар бэлтгэсэн тайлангийн хайгуулын ажлын арга аргачлалын асуудлаар ЭБМЗ-ийн гишүүдийн хооронд маргаан үүсэхээс сэргийлэх зэргийг нэгдсэн байдлаар шийдвэрлэж чадлаа.

 

Санал болгох