Apr 11, 2022

АМЕП-ийн Мэдээллийн хуудсууд

Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕП 2) үйл ажиллагаагаа олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор улирал тутам "АМЕП-ийн Мэдээ" мэдээллийн товхимол гаргадаг.  Та бүхэн дараах холбоосуудаар орж, АМЕП-ийн мэдээг үзээрэй. 
1. Дугаар 10 
2. Дугаар 9 
3. Дугаар 8
4. Дугаар 7
5. Дугаар 6
6. Дугаар 5
7. Дугаар 4
8. Дугаар 3
9. Дугаар 2
10. Дугаар 1
 

Санал болгох