Oct 15, 2021

АМЕП-ийн Мэдээллийн хуудсууд

Австрали Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕП 2) үйл ажиллагаагаа олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор улирал тутам "АМЕП-ийн Мэдээ" мэдээллийн товхимол гаргадаг.  Та бүхэн дараах холбоосуудаар орж, АМЕП-ийн мэдээг үзээрэй. 
1. Дугаар 9 
2. Дугаар 8
3. Дугаар 7
4. Дугаар 6
5. Дугаар 5
6. Дугаар 4
7. Дугаар 3
8. Дугаар 2
9. Дугаар 1
 

Санал болгох